Nhận biết sản phẩm cửa cuốn Austdoor chính hãng

 • Hãng sản xuất Austdoor

ĐỒNG BỘ SẢN PHẨM CỬA CUỐN TẤM LIỀN

ĐỒNG BỘ SẢN PHẨM CỬA CUỐN KHE THOÁNG THẾ HỆ MỚI

HỆ THỐNG TEM – NHÃN TRÊN SẢN PHẨM

 • Tem, nhãn trên mô tơ ARGTem, nhãn trên mô tơ ARG
 • Tem trên mô tơ AH300A                 Tem trên mô tơ AK300A

      Tem trên mô tơ AH300A                                                   Tem trên mô tơ AK300A

 • Logo trên Hộp điều khiển AD901Logo trên Hộp điều khiển AA803

  Logo trên Hộp điều khiển AD901                      Logo trên Hộp điều khiển AA803

 • Logo trên điều khiển từ xa DK1    Logo trên điều khiển từ xa DK2

  Logo trên điều khiển từ xa DK1                            Logo trên điều khiển từ xa DK2

 • Logo trên nút bấm âm tường AT2 Logo trên thân cửa

  Logo trên nút bấm âm tường AT2                      Logo trên thân cửa

 • Logo trên bộ lưu điện      Logo trên khóa           Logo trên chốt ly hợp

  Logo trên bộ lưu điện          Logo trên khóa                              Logo trên chốt ly hợp

HỆ THỐNG BAO GÓI – NHÃN MÁC

 • Cửa cuốn tấm liền: Đóng gói đồng bộ thân cửa và mô tơ

  Cửa cuốn tấm liền: Đóng gói đồng bộ thân cửa và mô tơ

 • Cửa cuốn tấm liền: Tem treo cửa

  Cửa cuốn tấm liền: Tem treo cửa

 • Cửa cuốn tấm liền: Tem QC đóng dấu ĐÃ KIỂM TRA

  Cửa cuốn tấm liền: Tem QC đóng dấu ĐÃ KIỂM TRA

 • Tem QC đóng dấu ĐÃ KIỂM TRA dán ở đầu bó nan cửa khe thoáng

  Tem QC đóng dấu ĐÃ KIỂM TRA dán ở đầu bó nan cửa khe thoáng

 • Khung trục cuốn đồng bộ (với dòng cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới)

  Khung trục cuốn đồng bộ (với dòng cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới)

 • Nhãn thông tin dán trên trục cuốn trong khung

  Nhãn thông tin dán trên trục cuốn trong khung

 • Phiếu bảo hành đi kèm theo cửa

  Phiếu bảo hành đi kèm theo cửa

 • Tem chống hàng giả và tem Bệnh viện cửa cuốn dán trên thân cửa

  Tem chống hàng giả và tem Bệnh viện cửa cuốn dán trên thân cửa

HỆ THỐNG CHỮ IN PHUN ĐIỆN TỬ

 • Cửa cuốn Khe thoáng dòng siêu thoáng Combo-C70

  Cửa cuốn Khe thoáng dòng siêu thoáng Combo-C70

 • Cửa cuốn Khe thoáng dòng siêu êm Superia-S50i

  Cửa cuốn Khe thoáng dòng siêu êm Superia-S50i

 • Cửa cuốn Khe thoáng dòng siêu êm Supera-S51i

  Cửa cuốn Khe thoáng dòng siêu êm Supera-S51i

 • Cửa cuốn Khe thoáng nan A50 dày 1.3mm ±5%

  Cửa cuốn Khe thoáng nan A50 dày 1.3mm ±5%

 • Cửa cuốn Khe thoáng nan A48i dày 1.1mm ±5%

  Cửa cuốn Khe thoáng nan A48i dày 1.1mm ±5%

 • Cửa cuốn Khe thoáng nan A49i dày 0.9mm ±5%

  Cửa cuốn Khe thoáng nan A49i dày 0.9mm ±5%

 • Cửa cuốn Tấm liền sóng vuông CB (Series 1)

  Cửa cuốn Tấm liền sóng vuông CB (Series 1)

 • Cửa cuốn Tấm liền sóng vuông AP (Series 2)

  Cửa cuốn Tấm liền sóng vuông AP (Series 2)

 • Cửa cuốn Tấm liền sóng vuông TM (Series 3)

  Cửa cuốn Tấm liền sóng vuông TM (Series 3)

Sản Phẩm Liên Quan